Gratis fragt på ordrer over 1500 kr.

Hurtig levering 1-3 dage

Kundeservice 8.00-16.00 på 64 65 32 77

Bestil inden kl. 11.00 for afsendelse samme dag

0 0

Om os

Miljøvenlighed

Vores navn, Plant2Plast, stammer fra processen om at anvende naturlige råvare som Alternativ til Plastik.

Hos Plant2Plast bestræber vi os derfor efter at tilbyde det mest bæredygtige og miljøvenlige alternativ til de traditionelle varer. Derfor arbejder vi benhårdt på at designe løsninger, der er så miljøvenlige som overhovedet muligt. I praksis betyder dette at nogle produkttyper ikke er bionedbrydelige, men derfor ser vi en ekstra gang på at gøre produktet så C02-neutralt som muligt, anvende genanvendelige ressourcer ligesom vores RPET og benytte de bedste kvalitetsråvarer.

Vi holder skarpt øje med markedet, og hvad man kan udvikle med den nuværende teknologi, hvilket for os er essentielt, da vi som bestræber os på at have flest mulige miljøvenlige produkter, der opfylder og imødekommer vores kunders behov.

Indenfor take-away har EPS-skum hidtil været ekstremt populært. Men en stigende tendens i det globale marked hvor materialet i flere områder er blevet forbudt, har ledt os på sporet til et miljøvenligt alternativ. Sukkerrørsfiber. Dette materiale er produceret af et affaldsprodukt fra sukkerindustrien, og er med dens stærke struktur og dens naturlige ophav et glimrende modsvar til EPS-materialet. De bæredygtige sukkerrørsfibre er kompostbare og kan fås i mange forskellige anvendelsesformer. Vi er hele tiden i konstant dialog med designteam og kunder om at udvikle nye løsninger med sukkerrørsfibre.

Hos Plant2Plast har vi siden vores spæde begyndelse haft fokus på at fremme anvendelsen af naturvenlig fødevareemballage. Det fokus har vi valgt, fordi bæredygtighed og kvalitet er en vigtig del i virksomhedsfilosofien. Derfor prøver vi også hele tiden at udvide vores sortiment af miljøvenlig emballage, så kunderne har mulighed for at træffe minimum et bæredygtigt valg.

For at sætte streg under og vise vores mange kunder, samarbejdspartnere og kollegaer vores dedikation, så er vi Plant2Plast i 2017 blevet FSC® C132484 certificeret, og for at yderligere understrege vores ansvar på området, har vi hos Plant2Plast indgået et samarbejde med WWF Verdensnaturfonden i Danmark som fungerende virksomhedssponsor til glæde og gavn for naturen.

Plant2Plast arbejder benhårdt på at sikre den bedste løsning til vores kunder. Vi har mange efterspørgsler, hvor vi ikke kan tilbyde et helt bionedbrydeligt produkt til vores kunder, da erstatningsproduktet ikke kan leve op til de samme specifikationer, som deres tidligere anvendte produkter. Men vi arbejder derfor inden for dette segment med at tilbyde kunderne andre løsninger, der er mere CO²-neutrale, genanvendelige, miljøvenlige og generelt bæredygtige.

At tilbyde høj kvalitet kommer som oftest på bekostning af en højere pris, og selvom vi ikke vil gå på kompromis med kvaliteten, sørger vi hele tiden for at fokusere på nye produktionsmetoder og nye materialer til vores standardvarer, så vi derved kan tilbyde kunderne et af de mest konkurrencedygtige priser på markedet.

Vi sætter os altid noget mål, så vi sikrer en øget fremgang inden for bæredygtighed. Derfor arbejder vi ud fra nogle principper, som er dybt integreret i vores organisationskultur. Vi arbejder med hele tiden at udvide vores miljøvenlige produktsortiment. Hvor vi fokuserer på at finde flere og flere bionedbrydelige alternativer, der erstatter de nuværende allerede bæredygtige løsninger. Vi er passionerede omkring vores løsninger, derfor arbejder vi selv hele tiden med at udtænke disse løsninger og designe dem intern, samt rådgive kunderne omkring deres ideer og designs. Vi vil reducere vores CO²-aftryk, dette gør vi ved hele tiden at optimere vores processer lige fra design til transportsystem.

Vi forsøger at hellige den bæredygtige baggrund til vores navn. Ved at vejlede vores kunder til at købe miljørigtigt emballage, så vidt som muligt. Derfor kæmper vi i stigende grad for at udvide vores bæredygtige sortiment, så vi en gang i fremtiden kan tilbyde et gennemgående bionedbrydeligt, genanvendeligt og miljørigtigt sortiment.

Vi glæder os til vores gode samarbejde.

Virksomheden

Plant2Plast er en dansk produktions- og handelsvirksomhed. Vi er en international organisation med afdelinger i Singapore og Kina, derfor ser vi os, som en international aktør med mulighed for at præge den bæredygtige fremtid. Siden vores grundlæggelse i 2006 har vi tilbudt en lang række engangsartikler og take-away emballage til vores mange trofaste kunder. Plant2Plast spænder over en bred og ressourcestærk organisation, hvor der værdsættes værdier som troværdighed, ærlighed, pligtopfyldelse og loyalitet. Gennem disse værdier opstår det gode forhold til vores mange handelspartnere. Det er derfor også vigtigt for os, at vi har et slutprodukt, vi selv står inde for, da fremtiden er vigtigt, ikke kun for os som virksomhed men også for de kommende generationer.

Vores vison går også på, at vi er klar over at ikke alle traditionelle produkter, redskaber og emballager kan produceres som 100% bionedbrydeligt. Derfor søger vi altid nye veje og forsøger at vejlede vores kunde til den mest bæredygtige løsning. Derfor ser vi separat på flere forskellige segmenter inden for CO²-udledning, genanvendelse og bionedbrydelighed, så vi altid kan levere en løsning, der lever op til vores værdigrundlag. Men vi er i stræk overbevisning om, såfremt videnskaben og ressourcerne udvikles, vil vi på sigt kunne levere flere og flere bionedbrydelige og miljøvenlige alternativer, end der findes i dag.

Plant2Plast Internationalt

Størstedelen af vores varer kommer direkte fra vores fabrikker i Asien og fra Europa. I vores forskellige industrizoner har vi et meget nært forhold til vores fabrikant-naboer, og vi betragter os derfor som én stor familie. Dette betyder, at vi har mulighed for at servicere vores kunder med samme lave priser og høje kvalitet på samtlige at vores vare. Vi producerer 80% af vores produkter selv, de resterende 20% kommer primært fra vores industrizoner eller samarbejdspartnere i Europa

Vores tætte internationale arbejde med vores afdelinger og samarbejdspartnere betyder, at vi er sikret tilstrækkelige fødevaregodkendelser og certifikater, og derfor har vi fødevaregodkendelser på samtlige af vores emballageartikler, der er egnet til fødevarer. Vi udfører løbende kontrol af vores egne fabrikker såvel som vores samarbejdspartneres, hvor vi sørger for at lovgivningen overholdes, herunder undersøges at arbejdsmiljøet er af tilstrækkelig kvalitet, og børnearbejde er under en nul-tolerance-politik.

I og med vi producerer de fleste af vores varer selv, betyder det at vi kan levere disse direkte fra fabrikken til vores kunder. Alle mellemled er skåret væk, hvilket medfører den absolut skarpeste pris. Samt, sikre vi os på denne måde vores mål om mindsket CO²-udledning, da en CO²-neutral og bæredygtig fremtid er en del af vores transport vision.

Produktkontrollen bliver udført af vores medarbejdere lokaliseret Asien og Europa, der udfører stikprøver med jævne mellemrum, hvilket sikrer at produktionen hele tiden er af højeste kvalitet og lever op til vores kunders behov

Vi hos Plant2Plast glæder os til at vise vejen indenfor bæredygtighed!

CSR

Et socialt ansvar

Vores vision og mission omkring det ansvar, vi har over for naturen og miljøet er særdeles vigtigt for os, men et meget vigtigt område, der er kernen for, at vi kan levere bæredygtige løsninger, er det store sociale ansvar, vi påtager os. Vi påtager os ansvaret over vores medarbejdere og sørger for at Plant2Plast ikke kun er grundlagt for at gøre miljøet bedre men også mennesket. Vi arbejder ud fra FN’s Global Compact’s 10 principper, hvor vi er med til at vise ansvar omkring de stigende udfordringer, der er forbundet med den øgende globalisering. Vi viser initiativ omkring dette ved at sikre kerne-arbejdstagerrettigheder, miljø, menneskerettigheder og antikorruption i vores daglige virke som producent, leverandør og kollegaer.

Det er vigtigt for os, at visionen om at udbrede miljøvenlige fødevareemballage ikke lykkedes på bekostning af mennesker. For at sikre os at produktions- og arbejdsforholdene lever op til vores, kundernes og de internationale krav, foretager vi jævnligt inspektioner hos vores underleverandører i hele Europa og Asien. Endvidere har vi dokumentation og erklæring på, at vores leverandører og samarbejdspartnere i både Europa og Asien ikke benytter sig af ulovlige eller uetiske arbejdsstrukturformer som strider imod vores egen, EU’s eller FN’s direktiver.

Stakeholders & ansvar i højsædet

Vi leverer til både store og små virksomheder, grossister, kommuner og arrangementer. Vores kundekreds er hovedsageligt i Danmark. Selvom vore kundekreds hovedsageligt er i Skandinavien, så leverer vi også varer til hele Verdenen. I vores virksomhed sætter vi pris på ansvarsfuld og transparent arbejdstilgang blandt vores medarbejdere. Det er vigtigt for os, at vi hele tiden har målet for øje, og det opnås bedst ved, at man kommunikerer transparent, ærligt og nøjagtigt både eksternt og internt. Vi viser et stort ansvar overfor vores kunder, da vi vil sikre deres interesser, og derfor ønsker vi altid at leve op til deres forventninger og ønsker omkring konfidentialitet.

Vi deltager jævnligt i messer rundt omkring Europa og Asien for at finde inspiration til nye idéer, men også for at finde udfordringer i andres hverdag, som vi kan hjælpe med. For at kunne udbrede anvendelsen af bæredygtig fødevareemballage er det vigtigt at være fleksibel, og derved også kunne tilbyde den bedste kundeløsning gennem specialdesignede produkter og skræddersyede løsninger. Derfor er vi altid klar på at idéudvikle og designe nye spændende produkter til kunderne. Har kunderne derfor en god idé, et design eller et koncept, de gerne vil have diskuteret eller realiseret, så stiller vi os med glæde til rådighed og tilbyder vores ekspertise. Samarbejdet omkring design og konceptudvikling, er vigtigt for os, så vi sammen kan skabe den ønskede løsning. Det er kunden selv, der bestemmer materialetypen af produktet, men vi vil fortsat arbejde på så vidt muligt at udarbejde det bæredygtige alternativ til at være den bedste kundeløsning. Miljø og kvalitet går hånd i hånd.

Produkt- og fødevaresikkerhed

I al virksomhedsdrift er det vigtigt, at sikkerheden er i top, og det gælder ikke mindst for fødevarer og emballage til fødevarer. Det er en sag vi tager meget seriøst, og derfor sørger vi for at have dokumentation eller erklæring fra de respektive leverandører på, at de sikkerhedsmæssige forhold lever op til EU’s forordninger. Køber kunderne et produkt hos os kan de, såfremt det ønskes, kunne få udleveret bevis for, at vores og samarbejdspartneres produkter overholder den europæiske kommissions direktiver og forordninger for materialer beregnet til kontakt med fødevarer, heriblandt indbefattet artiklerne:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF

Bekendtgørelse nr. 822 af 26. juni 2013 om fødevarekontaktmaterialer

Kommissionens forordning (EF) Nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Bekendtgørelse nr. 1077 af 19. september 2014 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

På vores hjemmeside kan du finde flere af vores fødevaredatablade og overensstemmelseserklæringer, som bevis på, at vores produkter er kontrolleret og certificeret til at komme i kontakt med fødevarer.

Du er hos Plant2Plast sikker på, at du arbejder sammen med en partner, der er miljøvenlige, etiske og loyale.

Karriere

Internationalt miljø midt i mark og eng.

Hos Plant2Plast arbejder vi alle ud fra et specifikt mål: en bæredygtig fremtid. Vi tror på at, at dette kun kan opnås med en organisationskultur, hvor du som medarbejder har indflydelse på at præge virksomhedens bæredygtige udvikling. I en verdensomspændende virksomhed får du de arbejdsredskaber og karriereværktøjer, allerede fra første dag du træder ind ad døren, disse skal vise dig vejen indenfor et stort internationalt netværk i en meget dynamisk og innovativ branche.

Vi har et øje for talent, derfor ser vi også stor værdi i kreativitet og kvalitet blandt alle vores afdelinger. Du får hos os alle de vigtige redskaber til at udfolde dine kompetencer i et produktivt men uformelt arbejdsmiljø, hvor trivsel, kammeratskab og resultater går hånd i hånd.

I en dynamisk hverdag ser vi værdi i vores stærke sammenhold på tværs af afdelinger, så vi kan løfte opgaverne til vores ekstraordinære niveau, hvor ingen dag eller arbejdsopgave er ens. Vi har rigtig mange berøringsflader, dette betyder, at du som medarbejder får mange forskellige arbejdsopgaver, der er med til at sikre din personlig udvikling.

Vi er sikre på at vores tilgang, er den rigtige, da vi tror på at din trivsel og udvikling på arbejdspladsen er lige så vigtig som arbejdet. Dette afspejles også på vores mange glade kunder, som vi er i konstant dialog med.

Vi skaber en bedre fremtid For dig. For naturen. For Alle.