Gratis fragt på ordrer over 1500 kr.

Hurtig levering 1-3 hverdage

Kundeservice 8.00-15.30 på 64 65 32 77

Bestil inden kl. 11.00 for afsendelse samme dag

0 0

Et socialt ansvar

Vores vision og mission omkring det ansvar, vi har over for naturen og miljøet er særdeles vigtigt for os, men et meget vigtigt område, der er kernen for, at vi kan levere bæredygtige løsninger, er det store sociale ansvar, vi påtager os. Vi påtager os ansvaret over vores medarbejdere og sørger for at Plant2Plast ikke kun er grundlagt for at gøre miljøet bedre men også mennesket. Vi arbejder ud fra FN’s Global Compact’s 10 principper, hvor vi er med til at vise ansvar omkring de stigende udfordringer, der er forbundet med den øgende globalisering. Vi viser initiativ omkring dette ved at sikre kerne-arbejdstagerrettigheder, miljø, menneskerettigheder og antikorruption i vores daglige virke som producent, leverandør og kollegaer.

Det er vigtigt for os, at visionen om at udbrede miljøvenlige fødevareemballage ikke lykkedes på bekostning af mennesker. For at sikre os at produktions- og arbejdsforholdene lever op til vores, kundernes og de internationale krav, foretager vi jævnligt inspektioner hos vores underleverandører i hele Europa og Asien. Endvidere har vi dokumentation og erklæring på, at vores leverandører og samarbejdspartnere i både Europa og Asien ikke benytter sig af ulovlige eller uetiske arbejdsstrukturformer som strider imod vores egen, EU’s eller FN’s direktiver.

Stakeholders & ansvar i højsædet

Vi leverer til både store og små virksomheder, grossister, kommuner og arrangementer. Vores kundekreds er hovedsageligt i Danmark. Selvom vore kundekreds hovedsageligt er i Skandinavien, så leverer vi også varer til hele Verdenen. I vores virksomhed sætter vi pris på ansvarsfuld og transparent arbejdstilgang blandt vores medarbejdere. Det er vigtigt for os, at vi hele tiden har målet for øje, og det opnås bedst ved, at man kommunikerer transparent, ærligt og nøjagtigt både eksternt og internt. Vi viser et stort ansvar overfor vores kunder, da vi vil sikre deres interesser, og derfor ønsker vi altid at leve op til deres forventninger og ønsker omkring konfidentialitet.

Vi deltager jævnligt i messer rundt omkring Europa og Asien for at finde inspiration til nye idéer, men også for at finde udfordringer i andres hverdag, som vi kan hjælpe med. For at kunne udbrede anvendelsen af bæredygtig fødevareemballage er det vigtigt at være fleksibel, og derved også kunne tilbyde den bedste kundeløsning gennem specialdesignede produkter og skræddersyede løsninger. Derfor er vi altid klar på at idéudvikle og designe nye spændende produkter til kunderne. Har kunderne derfor en god idé, et design eller et koncept, de gerne vil have diskuteret eller realiseret, så stiller vi os med glæde til rådighed og tilbyder vores ekspertise. Samarbejdet omkring design og konceptudvikling, er vigtigt for os, så vi sammen kan skabe den ønskede løsning. Det er kunden selv, der bestemmer materialetypen af produktet, men vi vil fortsat arbejde på så vidt muligt at udarbejde det bæredygtige alternativ til at være den bedste kundeløsning. Miljø og kvalitet går hånd i hånd.

Produkt- og fødevaresikkerhed

I al virksomhedsdrift er det vigtigt, at sikkerheden er i top, og det gælder ikke mindst for fødevarer og emballage til fødevarer. Det er en sag vi tager meget seriøst, og derfor sørger vi for at have dokumentation eller erklæring fra de respektive leverandører på, at de sikkerhedsmæssige forhold lever op til EU’s forordninger. Køber kunderne et produkt hos os kan de, såfremt det ønskes, kunne få udleveret bevis for, at vores og samarbejdspartneres produkter overholder den europæiske kommissions direktiver og forordninger for materialer beregnet til kontakt med fødevarer, heriblandt indbefattet artiklerne:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF

Bekendtgørelse nr. 822 af 26. juni 2013 om fødevarekontaktmaterialer

Kommissionens forordning (EF) Nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Bekendtgørelse nr. 1077 af 19. september 2014 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

På vores hjemmeside kan du finde flere af vores fødevaredatablade og overensstemmelseserklæringer, som bevis på, at vores produkter er kontrolleret og certificeret til at komme i kontakt med fødevarer.

Du er hos Plant2Plast sikker på, at du arbejder sammen med en partner, der er miljøvenlige, etiske og loyale. Vi glæder os til vores gode samarbejde.